Zdravotné kompresívne výrobky MAXIS® majú na papierovej etikete krabičky výrobku vyznačenú expiráciu v dĺžke 42 mesiacov od dátumu výroby. Táto expirácia znamená, že garantujeme kompresívne účinky výrobku MAXIS® po dobu 42 mesiacov na účely skladovania. V prípade zakúpenia výrobku MAXIS® konečným užívateľom začína bežať garancia praktickej upotrebiteľnosti. Táto garancia je 6 mesiacov od dátumu zakúpenia. Praktická upotrebiteľnosť je doba, počas ktorej sa pri správnom užívaní a ošetrovaní výrobku zachovávajú jeho kompresívne vlastnosti.

Záruka na výrobok MAXIS® v dĺžke šiestich mesiacov sa však nevzťahuje na poškodenie vzniknuté mechanickým porušením vlákien, nesprávnym navliekaním a nevhodným ošetrovaním. Správny postup navliekania, užívania a ošetrovania je popísaný v návode na použitie, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každého balenia výrobku MAXIS®.

Predaj výrobku MAXIS® konečnému užívateľovi je teda odporúčaný najneskôr 6 mesiacov pred vyznačenou dobou expirácie.

Zákazkovo zhotovený zdravotnícky prostriedok MAXIS® má záruku aj dobu praktickej upotrebiteľnosti v dĺžke 6 mesiacov od dátumu výroby a je určený na okamžité použitie.

 

PDF ikonVyhlásenie o vydaní CE (MAXIS)

PDF ikonPotvrdenie pre partnerov medi o splnení požiadaviek podľa článku 14 (EU) 2017/745 (MDR)

 

 

CE vyhlásenia o zhode k produktom medi na stiahnutie

 

CE vyhlásenia o zhode k produktom MAXIS na stiahnutie

 

CE vyhlásenie o zhode k produktom HANDICAP na stiahnutie