S pomocou nášho on-line sprievodcu zistíte správnu veľkosť zdravotných kompresívnych pančúch MAXIS a mediven® v II. a III. kompresívnej triede a tiež kompresívnych ramenných návlekov MAXIS v II. a III. kompresívnej triede.

Pančuchy MAXIS a mediven® majú tzv. odstupňovanú (graduovanú) kompresiu. To znamená, že najväčší tlak vyvíjajú v oblasti nad členkom a tlaková krivka smerom nahor postupne klesá, aby sa podporil žilový návrat krvi smerom nahor k srdcu. Kompresívne ramenné návleky MAXIS zohrávajú dôležitú úlohu pri terapii lymfatických edémov a pooperatívnych a posttraumatických edémov horných končatín.

Obvodové miery dolných i horných končatín
je dôležité merať v ranných hodinách, pokiaľ nie sú nohy a paže opuchnuté.